Saturday, 3 March 2018


                          Opportunities brought by the ports of Ratnagiri and Jaigad !
1 comment:

  1. आता सत्तर वर्षानंतरही कोकण बोट वाहतुक सुरू करता आली नाही.तारकर्ली स्कुबा गाइड म्हणून मिळालेला पहिला तरुण नागपुरचा होता. त्याला समुद्राची ओढ फार , त्याने एक अभ्यासक्रमही केलेला होता. इकडे सुस्तपणा फार आहे का स्थानिकांत?

    ReplyDelete